Molencomplex Goidschalxoord

Algemene informatie


Nummer: 88
Naam: Molencomplex Goidschalxoord
Plaats: Goidschalxoord/Heinenoord
Adres: Goidschalxoordsedijk 55
Gemeente: Binnenmaas
Provincie: Zuid-Holland
Molencategorie: windmolen
Type: Ronde stenen grondzeiler
Maalvaardig: maalt op vrijwillige basis
Bouwjaar: 1718/2009
Eigenaar: Stichting Molens Binnenmaas
Molenaar: Jaap van Steensel, 0627 305 553
Nevenmolenaar(s): Gerrit Knol, 0622 326 575
Sleutelhouder: n.v.t.

Technische informatie


Vlucht: 21,90 m
Wieksysteem: Oud-Hollands
Binnenroede: 21,90 m., ijzer gelast, deelbaar, fabr. Vaags te Aalten, nummer 207, bouwjaar 2009
Buitenroede: 21,90 m., ijzer gelast, deelbaar, fabr. Vaags te Aalten, nummer 206, bouwjaar 2009
As: gietijzer, fabr. F.J. Penn & Comp. te Dordrecht, nummer 295, bouwjaar 1864, lengte 4,70 meter.
Vang: losse Vlaamse blok vang met 4 stukken, vangstok, kneppel, pal
Bovenwiel of aswiel: 70 kammen
Overige molen- of aandrwielen: bovenschijfloop: 34 staven, spoorwiel : 72 kammen, steenrondsels: 27 en 28 staven
Belt- of stellinghoogte:
Kruiwerk: Houten rollenkruiwerk met 41 rollen, kruihaspel
Biotoop: Aanvaardbaar
Rijksmonumentnummer: 21359
Specificaties: Inrichting: Twee koppels 16der kunststenen (waarvan één flintsteen), één koppel 17der Engelse stenen, sleepluiwerk, stofzuiginstallatie, één regulateur, aangesloten op beide kunststenen en een motoraandrijving met een Ruston & Hornsby 6HR 1-cilinder dieselmotor, opgesteld in het naastgelegen motorhuis.

Geschiedenis

De geschiedenis van de molen van Goidschalxoord begint al voor 1718. In de molen zijn namelijk onderdelen verwerkt van zijn voorganger: een wipmolen, die echter op een andere plaats gestaan heeft aan de noordzijde van de dijk. De molen werd vanaf 1818 decennia lang bemalen door diverse generaties van de familie Kluit die de molen dermate goed onderhielden dat deze hoogstwaarschijnlijk de best onderhouden molen van het eiland was . Hiertoe kwam regelmatig de molenmaker langs die kost en inwoning bij de familie had en aan de molen werkte tot deze weer geheel in orde was. De korenmolen van Goidschalxoord maalde voornamelijk voor de bevolking van Heinenoord en Goidschalxoord.

Aan het eind van de 19e eeuw werd de molen uitgebreid met een stoommachine. Via een ondergrondse tunnel naar de molen werd een overbrenging gemaakt zodat op windstille dagen de maalstenen van de molen door deze stoommachine aangedreven konden worden. Hiervoor werd de graanschuur achter de molen omgebouwd tot motorhuis. Tevens werd aan het begin van de 20e eeuw in de molen een stofafzuiginstallatie aangebracht die het meelstof, dat bij het malen vrijkomt, opzuigt en opvangt zodat dit niet verloren gaat.

In 1924 werd de molen overgenomen door de familie Weeda die tot ca. 1953 met de molen maalde. In dat jaar werd de molen stilgezet, na ruim 200 jaar in bedrijf te zijn geweest. Vanaf dat moment nam het verval snel toe. In 2003 werd de Stichting Molencomplex Goidschalxoort opgericht. Dankzij de inspanning van deze stichting, vrijwilligers en de BankGiro Loterij werd de restauratie in 2008 definitief opgepakt en kon de molen op 8 mei 2010 feestelijk worden geopend.

De molen is weer geheel maalvaardig gerestaureerd waarbij niet alleen de drie maalkoppels zijn gerestaureerd maar ook de eerder genoemde stofafzuiginstallatie. Tevens is de hulpaandrijving vanuit het motorhuis is in ere hersteld. In het motorhuis bevindt zich echter geen stoommachine meer, maar een waardige vervanger: een 34 pk Ruston & Hornsby 1 cilinder dieselmotor uit 1931. Deze drijft via de ondergrondse riemoverbrenging het binnenwerk van de molen aan.

In juni 2011 werd het molencomplex overgedragen aan de Stichting Molens Binnenmaas.

Openingstijden/Inbedrijfstelling

De SMB streeft er naar de maalvaardige molens op vaste tijden voor belangstellenden open te stellen. Op afspraak kunnen de molens door groepen ook op andere tijdstippen worden bezocht.

Vrijwel iedere zaterdag van ca. 10:00 – 16:00 uur en op afspraak

In deze molen worden meelproducten verkocht.

Molencomplex Goidschalxoord Molencomplex Goidschalxoord Molencomplex Goidschalxoord Molencomplex Goidschalxoord