Korenmolen Windlust

Algemene informatie


Nummer: 147
Naam: Windlust
Plaats: Westmaas
Adres: Van Koetsveldlaan 2d, 3273 AL Westmaas
Gemeente: Binnenmaas
Provincie: Zuid-Holland
Molencategorie: windmolen
Type: Ronde stenen stellingmolen
Maalvaardig: Maalt op vrijwillige basis
Bouwjaar: 1853
Eigenaar: Stichting Molens Binnenmaas
Molenaar: Ab Mulder, tel. 0186-571898
Nevenmolenaar(s): Wim van der Giesen, tel. 0655 123 557
Sleutelhouder:

Technische informatie


Vlucht: 20,70 m
Wieksysteem: Oud-Hollands
Binnenroede: Fabricaat Straafhof, nummer 0231, bouwjaar 2008
Buitenroede: Fabricaat Straathof, nummer 0232, bouwjaar 2008
As: gietijzer, fabr. Penn & Bauduin te Dordrecht, nr. 343, bouwjaar 1870, lengte 4,00 meter.
Vang: losse Vlaamse blokvang uit 4 stukken, wipstok
Bovenwiel of aswiel: 57 kammen, steek 11 cm
Overige molen- of aandrwielen: bovenschijfloop: 29 staven, spoorwiel : 66 kammen, steek 9,5 cm, steenschijf: 24 staven
Belt- of stellinghoogte:
Kruiwerk: 28 houten rollen, kruihaspel
Biotoop: aanvaardbaar tot matig
Rijksmonumentnummer: 38858
Specificaties: Inrichting: één koppel 15der blauwe stenen, één koppel 16der kunstmaalstenen (in opbouw), één elektrisch aangedreven koppel 16der kunstmaalstenen op de begane grond, regulateur, sleepluiwerk, afschietwerk

Geschiedenis

Sinds mensenheugenis stond er op de baard van de korenmolen Windlust in Westmaas het jaartal 1864. De ingebeitelde tekst boven de  toegangsdeur aan de noordzijde van de molen geeft echter het  jaar 1853 aan als het bouwjaar. Tijdens de restauratie in 2008/2009 is er onderzoek gedaan naar het werkelijke jaar van de stichting van de molen. Dat uitkomst van dat onderzoek gaf onomstotelijk aan dat 1853 het bouwjaar was. Om die reden in 2009 het jaartal 1853 op de baard van de molen aangebracht. Omdat er anderhalve eeuw lang  het jaartal 1864 op de baard van de molen stond, is het begrijpelijk dat daarover nogal wat vragen werden gesteld. Hieronder volgt in het kort hoe dat kon gebeuren.

De molen werd, zoals de gevelsteen boven de toegangsdeur aangeeft, gebouwd in 1853. De eerste molenaar was Pieter de Koning. Hij verkocht in 1855 de molen aan Willem Cornelis Heykoop, een broodbakker, afkomstig uit Meteren in Gelderland. Het leven van Dirkje was een aaneenschakeling van menselijke ellende. Toen zij in 1857 op ongeveer 30 jarige leeftijd met Heykoop trouwde was zij uit eerdere huwelijken al twee keer weduwe. Na haar huwelijk met Heykoop hield de ellende niet op. Een van de twee dochters geboren uit haar huwelijk met Willem Cornelis Heykoop overleed en tot overmaat van ramp overleed in de herfst van 1863 ook haar man Willem Cornelis Heykoop. Dirkje was toen voor de 3e keer weduwe. Begin 1864 besloot zij zelf het molenaarsbedrijf voort te zetten. Vermoedelijk was zij een van de eerste vrouwelijke molenaars in de Hoekse Waard en ver daarbuiten. Zij liet wat noodzakelijk onderhoudswerk aan de molen verrichten waaronder het schilderwerk. Haar besluit om als zelfstandig molenaarster het bedrijf voort te zetten wilde zij aan iedereen laten weten en ze deed dat door op de baard van de molen het daar  vermeldde jaar 1853 te laten overschilderen in 1864; het jaar van een voor haar nieuw begin.

In 1868 verkocht zij de molen aan de in de Hoeksche Waard bekende molenaarsfamilie Van der Sluis en vertrok naar Brielle. De familie Van der Sluis leverde tot 1939 de molenaars die de korenmolen Windlust draaiende hielden. In 1939 werd de molen verkocht aan de familie Leeuwenburgh, een geslacht van landbouwers en graanhandelaren. Onderin de molen staat als herinnering aan vervlogen tijden een maalkoppel dat wordt aangedreven door een elektromotor.In 1961 verkocht de eigenaar, de heer C. Leeuwenburgh, de molen aan de gemeente Westmaas, die de molen in de jaren 1962/1963 liet restaureren.Na de herindeling in 1984 kwam de nieuwe gemeente Binnenmaas in het bezit van de molen en in 1992 werd deze in eigendom en beheer overgedragen aan de Stichting Molens Binnenmaas. De molen is in 2008/2009 volledig gerestaureerd en is draai- en maalvaardig. Er wordt weer regelmatig tarwe gemalen.

Openingstijden/Inbedrijfstelling

De SMB streeft er naar de maalvaardige molens op vaste tijden voor belangstellenden open te stellen. Op afspraak kunnen de molens door groepen ook op andere tijdstippen worden bezocht.

Elke zaterdag van 10.00 – 17.00 uur en voorts op afspraak met de molenaar.

In deze molen worden meelproducten verkocht.

Korenmolen Windlust Korenmolen Windlust Korenmolen Windlust Korenmolen Windlust Korenmolen Windlust Korenmolen Windlust