Korenmolen De Hoop

Algemene informatie


Nummer: 95
Naam: Korenmolen De Hoop
Plaats: Maasdam
Adres: Gatsedijk 4a, 3299 LB Maasdam
Gemeente: Binnenmaas
Provincie: Zuid-Holland
Molencategorie: windmolen
Type: 8-kante stellingmolen
Maalvaardig: Maalt op vrijwillige basis
Bouwjaar: 1822
Eigenaar: Stichting Molens Binnenmaas
Molenaar: Vincent van Dinter, tel. 0651 801 412
Nevenmolenaar(s): Piet Lodder, tel. 0180-423832, 0629 265 022
Sleutelhouder:

Technische informatie


Vlucht: 21,30 m
Wieksysteem: Oud-Hollands
Binnenroede: 21,30 m., staal gelast, fabr. Vaags Aalten 2015
Buitenroede: 21,30 m., staal gelast, fabr. Vaags Aalten 2015
As: gietijzer, fabr. F.J. Penn & Comp. te Dordrecht, nummer 40, bouwjaar 1852, lengte 4,00 meter. Dit is een tweedehands exemplaar afkomstig van de in 1881 gesloopte Kleine Molen, een voormalige wipwatermolen van de nabijgelegen polder het Oudeland van Strijen
Vang: losse Vlaamse blokvang uit 4 stukken, vangstok, kneppel
Bovenwiel of aswiel: 63 kammen, steek 11 cm
Overige molen- of aandrwielen: Bovenschijfloop: 31 staven, Spoorwiel : 65 kammen, steek 9 cm, Steenrondsels: 25 en 23 staven
Belt- of stellinghoogte: 4,20 m.
Kruiwerk: 32 houten rollen, kruihaspel
Biotoop: redelijk
Rijksmonumentnummer: 26541
Specificaties: Inrichting: twee koppels 16der kunstmaalstenen (waarvan één maalvaardig), mengketel, sleepluiwerk, twee regulateurs, klopbuil.

Sint Anthoniepolder en Maasdam waren van oorsprong niet in het bezit van een korenmolen.De inwoners van Sint Anthoniepolder moesten met een bootje naar Mijnsheerenland om daar hun graan te laten malen, de inwoners van Maasdam moesten hun graan laten malen op de korenmolen van het nabijgelegen Puttershoek. In 1822 werd door de beurtschipper Jan Tielemanszoon Visser, die aan de Polderdijk in Sint Anthoniepolder woonde, met geld uit een erfenis een geheel nieuwe molen gebouwd.
Uit bouwtechnisch onderzoek is gebleken dat de molen, wegens windbelemmering ten gevolge van het toenemen van dijkbebouwing, verhoogd is van achtkantige grondzeiler korenmolen tot de huidige achtkantige stellingkorenmolen. Waarschijnlijk heeft deze ingreep rond 1870 plaatsgevonden. Na  de verhoging werd de molen uitgerust met in totaal 3 koppel stenen, wat voor zo’n kleine molen heel behoorlijk was.

Gedurende de Eerste Wereldoorlog was de molen ook nog uitgerust met een door wind aangedreven lintzaagmachine voor het zagen van kachelhout. Zoals bij zoveel korenmolens, deed in de jaren dertig van de vorige eeuw de elektrisch gedreven mengketel zijn intrede om mengvoeders te kunnen produceren en op deze manier nog concurrerend te kunnen werken ten opzichte van de inmiddels sterk vertegenwoordigende motormaalderijen.

Na de Tweede Wereldoorlog was er door de toenemende schaalvergroting van de graanverwerkende industrie (in 1945 waren er in de Hoeksche Waard nog zo’n 25 graanverwerkende bedrijven actief, waaronder 11 molens; momenteel zijn er nog twee van deze bedrijven, waarvan één molen op parttimebasis),weinig emplooi meer voor de molen, waardoor deze omstreeks 1950 tot stilstand kwam. Hierna ging het snel bergafwaarts met de molen. De mengketel verdween en de molen raakte in verval. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd door de laatste particuliere eigenaar voor de molen een sloopvergunning aangevraagd die echter geweigerd werd. Hierop werd in 1966 de molen voor de symbolische prijs van één gulden aangekocht door de toenmalige gemeente Maasdam en is sinds 1992 in eigendom en beheer van de Stichting Molens Binnenmaas.
In 1969-1970 werd de molen uitwendig gerestaureerd en sindsdien wordt deze goed onderhouden. Sinds 1983 werd ook het binnenwerk van de molen stapsgewijs gerestaureerd en weer compleet gemaakt. Op de molen wordt nu regelmatig op niet-commerciële basis gemalen en wordt les gegeven in het eeuwenoude molenaarsambacht. Door technische gebreken, die het gevolg zijn van achterstallig onderhoud, moest uit oogpunt van veiligheid voor het monument zowel als van de omgeving, in het voorjaar van 2010 gestopt worden met het draaien en malen met de molen. Inmiddels is er een plan gemaakt dat voorziet in de totale restauratie van het monument.

Na deze veiligheidsmaatregel is direct gestart met de voor-bereidingen voor de restauratie. Op 26 mei 2015 heeft de provincie Zuid-Holland de stichting voor de restauratie een subsidie toegekend. Hiermee werd het laatste deel van het benodigde totaalbedrag gedekt. Eerder besloot de gemeente Binnenmaas een subsidie toe te kennen en hebben vele fondsen en stichtingen financiële ondersteuning van het project toegezegd. Zo zijn door De Vereniging De Hollandsche Molen bijdragen toegekend uit het molenbudget van de BankGiroLoterij en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting. Ook werden er bijdragen ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Cultuurfonds Rabobank Het Haringvliet, Stich-ting Elise Mathilde Fonds, J.E. Jurriaanse Stichting, Dinamo Fonds en de Van der Mandele Stichting. Door de ANWB werd het informatiebord beschikbaar gesteld.

Openingstijden/Inbedrijfstelling

De SMB streeft er naar de maalvaardige molens op vaste tijden voor belangstellenden open te stellen. Op afspraak kunnen de molens door groepen ook op andere tijdstippen worden bezocht.

Korenmolen De Hoop Korenmolen De Hoop Korenmolen De Hoop